Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động với các dự án và công ty con của PVN

Kiểm toán nghi ngờ khả năng động với các và công ty con của PVN
Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động với các dự án và công ty con của PVN

(TBKTSG Online) – Cơ quan kiểm toán độc lập đã đưa ra cảnh báo nhiều quan ngại liên quan tới hoạt động đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và một số công ty con trong báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán của tập đoàn này.​

alt
Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) bị kiểm toán nghi ngờ vè khả năng tiếp tục hoạt động. Ảnh: TTXVN

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi công ty Deloitte. Theo đó, PVN có tổng tài sản hơn 824.800 tỉ đồng đến hết tháng 12-2018, nhưng tổng các khoản nợ phải trả trên 363.000 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2018 của PVN

Đáng chú ý, PVN có 205.000 tỉ đồng tiền gửi hàng (tăng 15%) so với 2017, gồm 63.963 tỉ đồng các khoản tiền và tương đương tiền, hơn 141.600 tỉ đồng tiền gửi hàng. Nhờ đó doanh thu tài chính của PVN ghi nhận tăng hơn 18%, đạt 17.472 tỉ, phần lớn trong số này là tiền thu từ hoạt động cho vay, đầu tư , trái phiếu, các khoản thu từ chênh lệch tỉ giá…

Năm 2018, PVN ghi nhận doanh thu bán hàng và cấp dịch vụ hơn 321.590 tỉ đồng, tăng 20% so với một năm trước đó. Lợi nhuận gộp bán hàng và cấp dịch vụ gần 52.330 tỉ, tăng 8% nhưng khoản lãi sau thuế chỉ tăng 4%, đạt 38.639 tỉ đồng.

Tại báo cáo kiểm toán, Deloitte đã đưa ra nhiều ý kiến loại trừ. Cụ thể, đối với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC), PVN đang xác định giá trị xây dựng cơ bản dở dang hơn 695 tỉ đồng và các công ty con được bàn giao từ tập đoàn là 0 đồng theo giá trị tại thời điểm bàn giao vào ngày 1-7-2010. Đến ngày 31-12-2018 tập đoàn chưa trừ hết số tiền đã thanh toán SBIC liên quan đến bàn giao các dự án trên là 720 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, tập đoàn vẫn chưa nhận được quyết định chính thức của cơ quan thẩm về giá trị tài sản bàn giao từ Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (Công ty con của PVN) được bàn giao từ SBIC và được hợp nhất vào báo cáo tài chính của PVN với tổng giá trị tài sản hơn 5.875 tỉ đồng và âm 1.257 tỉ đồng.

“Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về vấn đề nhận bàn giao đơn vị từ SBIC nêu trên cũng như khả năng hoạt động của nhà máy đóng tàu Dung Quất ít nhất trong 12 tháng sắp tới”. Báo cáo của kiểm toán Deloitte cho biết.

Bên cạnh đó, với Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) có tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ phải trả ngắn hạn là 2.615 tỉ đồng, lỗ lũy kế 4.748 tỉ đồng và đã vượt quá vốn góp của chủ sở hữu. Tổng tài sản của PVTex có khoảng 5.236 tỉ đồng trong khi tổng nợ phải trả là 7.726 tỉ đồng.

Ngoài ra PVTex đang làm việc với các nhà thầu và cơ quan nhà nước để xác định giá trị quyết toán công trình Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ… Với các yếu tố đó, kiểm toán nghi ngờ khả năng tiếp tục hoạt động của PVTex trong vòng 12 tháng tới.

Đây là 2 trong số 12 dự án tỉ thua lỗ thuộc Bộ Công Thương thời gian qua được đốc thúc giải quyết tồn tại để đưa vào hoạt động sản xuất, .

Ngoài các dự án thua lỗ thuộc Bộ Công Thương, cơ quan kiểm toán độc lập cũng cảnh báo nhiều quan ngại liên quan tới hoạt động đầu tư của một số công ty con, đáng chú ý là khoản đầu tư khai thác dầu khí tại lô Junin 2 (Venezuela) của Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) thuộc PVN.

Theo báo cáo kiểm toán, PVEP đã rót gần 9.337 tỉ đồng vào dự án thăm dò khai thác dầu khí tại lô Junin 2 (Venezuela), gồm 1.583 tỉ đồng vào công ty liên doanh Petromacareo, 7.335 tỉ đồng phí than gia lần 1 và 2 và gần 419 tỉ đồng trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cho dự án này. Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán cho biết không thu thập được đầy đủ bằng chứng cho thấy khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản phí tham gia phải trả lần đầu và lần hai, cũng như dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần trích lập.

Với hơn 7.047 tỉ đồng đã rót vào dự án kiếm thăm dò, phát triển dầu khí tại L67 Peru, PVEP vẫn đang ghi nhận là “chi phí trả trước dài hạn” trong báo cáo tài chính. Tại thời điểm báo cáo tài chính được phát hành, PVEP vẫn đang trong quá trình đánh giá kỹ thuật và hiệu quả kinh tế trong giai đoạn tái khởi động khai thác, xác định rõ lộ trình và kế hoạch triển khai đối với Lô 67 Peru trong giai đoạn tiếp theo.

Do đó cơ quan kiểm toán cho rằng quyết định triển khai công việc khai thác tiếp theo phụ thuộc vào dự báo chi phí khai thác, giá dầu dài hạn, kết quả làm việc với nhà điều hành và các yếu tố khác trong tương lai.

Theo thesaigontimes.vn

Tin Nóng Thị Trường