[Infographic] 50 năm thực hiện những tư tưởng lớn trong Di chúc của Bác Hồ

[Infographic] 50 năm thực hiện những tư tưởng lớn trong Di chúc của Bác Hồ
[Infographic] 50 năm thực hiện những tư tưởng lớn trong Di chúc của Bác Hồ

50 năm qua, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và hy sinh.

TIN LIÊN QUAN

02/09/2019 10:10

alt

ĐT (Theo TTXVN)

Theo baodautu.vn
Thời Sự Tổng Hợp