Đàn chó 'đấu võ mồm' sau cổng bảo vệ

Đàn chó 'đấu võ mồm' sau cổng bảo vệ
Cứ tưởng cánh cổng mở ra sẽ có một cuộc hỗn chiến nhưng sự thật lại không như vậy.

Đàn chó giải tán khi cánh cổng mở ra

Bác Ba Phi (st)

Theo vnexpress.net

Tin Giải Trí Tổng Hợp