Bốn câu đố tìm chữ hoặc số khác biệt trong hình

Mỗi hình có nhiều chữ hoặc số, trong đó có một yếu tố khác với phần còn lại. Hãy suy luận để tìm đáp án và lời giải thích đúng.

Đề bài: Tìm số hoặc chữ khác với phần còn lại trong các hình dưới đây:

Câu 1:

Bốn câu đố tìm chữ hoặc số khác biệt trong hình

Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/bon-cau-do-tim-chu-hoac-so-khac-biet-trong-hinh-3955139-p2.html”>>>Xem đáp án

Câu 2:

Bốn câu đố tìm chữ hoặc số khác biệt trong hình - 1

Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/bon-cau-do-tim-chu-hoac-so-khac-biet-trong-hinh-3955139-p3.html”>>>Xem đáp án

Câu 3:

Bốn câu đố tìm chữ hoặc số khác biệt trong hình - 2

Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/bon-cau-do-tim-chu-hoac-so-khac-biet-trong-hinh-3955139-p4.html”>>>Xem đáp án

Câu 4:

Bốn câu đố tìm chữ hoặc số khác biệt trong hình - 3

Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/bon-cau-do-tim-chu-hoac-so-khac-biet-trong-hinh-3955139-p5.html”>>>Xem đáp án

Theo 7-second riddles

Theo vnexpress.net