Recent Posts

Nghĩa trang lớn nhất sài gòn giải tỏa và câu chuyện về “tương lai của những nấm mồ”

Người xưa hay bảo sống chỉ mong có cơm ăn áo mặc, chết chỉ mong có mồ yên mã đẹp. “Yên” ở đây là mong muốn được yên giấc ngàn thu. Ấy vậy mà, nếu không may mắn thì ngay cả việc yên giấc cũng trở thành khó khăn. Khi lựa chọn chôn cất ở [... Read more

Thể Thao